Generationsskifte

Generationsskifte i virksomheden er en stor proces

Hvis du har arbejdet en virksomhed op fra bunden, vil det ofte både være et vemodigt, men også meget stolt øjeblik for dig, når du kan overdrage virksomheden til din søn, datter eller et andet yngre familiemedlem. Selvom det kan være svært for dig at skulle trække dig tilbage fra virksomheden, er det også rart at vide, at virksomheden er i gode hænder hos den yngre generation.

Udover den følelsesmæssige side af et generationsskifte er der også en juridisk og økonomisk side, som det er meget vigtigt, at du har styr på, inden virksomheden bliver overdraget. Til det er det vigtigt, at du får fat på en dygtig advokat med speciale i generationsskifte, der kan få processen til at glide på skinner.

Selvom I har nogle dygtige advokater i virksomheden, kan det ofte være en god ide, at I hyrer nogle specialister ind udefra. Med sin ekspertviden har vedkommende præcis styr på, hvordan skiftet skal foregå. Et godt advokatfirma for dig at henvende dig til er TVC, der har flere specialister inden for generationsskifte.

Vigtigt at være opmærksom på skatte- og afgiftsmæssige forhold

Når I skal overdrage en virksomhed fra en generation til en anden, er det vigtigt, at I har styr på alle de skatte- og afgiftsmæssige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med skiftet. Ved nogle modeller for generationsskifte kan I komme ud for, at den yngre generation skal betale så meget i skat for at overtage virksomheden, at det ikke kan svare sig for dem rent økonomisk at gøre det. Det er særligt tilfældet, når den yngre generation får en del af virksomheden i gave og får resten via et gældsbevis.

En dygtig advokat kan hjælpe jer med alt, hvad I har brug for at vide i forhold til skattemæssige og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med generationsskiftet. På den måde er både den yngre og den ældre generation sikre på at få noget ud af skiftet – ikke bare personligt, men også økonomisk.

Styr på familie, arv og testamente

I alle familier er det svært at tale om arv og testamente. Når I også har en stor virksomhed i familien, hvor flere af familiens medlemmer er ansat, kan det være særlig svært at tale om det. Det kan nemt føre til store diskussioner. Samtidig er det dog også meget vigtigt, at I får talt om det og for styr på det. Det gælder både før og efter generationsskiftet.

Når I hyrer TVC til at hjælpe jer med jeres generationsskifte, sørger de selvfølgelig for, at der er styr på arv og testamente. Hvis overdragelsen af virksomheden sker løbende, er det vigtigt, at I har en aftale for, hvad der skal ske, hvis den ældre generation falder bort midt i skiftet.

Udover testamente og arv er det også vigtigt at have styr på ægtepagter for både den ældre, men særligt den yngre generations ægtefæller. Det kan være med til at sikre, at virksomheden kan blive i familiens eje i sin nuværende form også efter en skilsmisse.

Leave a Reply